Available courses

- Cunoștințe privind lanțul valoric al industriei sau sub-ramurilor industriei, competențele necesare pentru verigile lanțului valoric, aspecte specifice pentru industria serviciilor
- Abilități de elaborare a lanțului valoric pentru industrie sau subramură și determinarea competențelor pentru verigile lanțului valoric
- Atitudine holistică cu privire la modul de elaborare a profilelor ocupaționale, standardelor ocupaționale, standardului de calificare în bază înțelegerii proceselor din lanțul valoric.

- Cunoștințe privind etapele de lucru și metodologia legate de procesul de elaborare a profilului ocupațional, elaborarea standardului ocupațional, validarea standardului de calificare
- Abilități de elaborare și completare a formularelor standardizate pentru formularea profilului ocupațional, elaborarea standardului ocupațional, validarea standardului de calificare
- Atitudine cu privire la modalitatea profesională, corectă și etapizată de elaborare a profilului ocupațional, elaborarea standardului ocupațional, validarea standardului de calificare

- Cunoștințe: privind modalitățile de analiză a problemelor sectorului, felul cum se formulează scopul și obiectivele proiectului, modalitatea de stabilire a măsurilor din cadrul proiectului și modul de determinare a efortului uman și financiar, precum și cerințele dotatorilor cu privire la indicatorii monitorizați pe parcursul proiectului
- Abilități cu privire la elaborarea arborelui problemei, capacitatea de formularea a scopului și obiectivelor SMART, formularea planului de acțiuni cu specificarea indicatorilor solicitați de donatori, competența de estimare a bugetului în format Excel și de planificare a activităților în formatul Diagramei lui Gantt, competența de completare corectă a formularului de solicitare a finanțații de la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
- Atitudine cu privire la magnitudinea problemei abordate, corelarea scopului și obiectivelor cu capacitățile echipei de implementare, precum și cu resursele financiare disponibile, atitudine de mobilizare pentru formularea unei propuneri de proiect de calitate.

- Cunoștințe privind: etapele și modalitatea de constituire a CS, misiunea și funcția de analiză a pieței muncii, de comunicare eficientă a cerințelor pieței muncii sistemului de formare profesională, de susținere a sistemului de formare profesională în formarea forței de muncă conform cerințelor solicitate,
- Abilități privind compilarea dosarul necesar pentru depunerea la organele de resort și obținerea certificatului de înregistrare a CS, alegerea si aplicarea unor instrumente de lucru prin care se realizează implementarea funcțiilor de care sunt responsabile CS, alegerea si aplicarea unor instrumente de lucru prin care se realizează implementarea funcțiilor de care sunt responsabile CS, planificare și raportare a activităților realizate de CS
- Atitudini legate de cerințele legale și modul eficient de organizare a procesului de constituire a comitetului sectorial, realizarea eficientă a funcțiilor și misiunii CS, planificarea realista și raportarea obiectivă.